เมื่อปัญหาของโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายคุกคามคุณ (เช่น : โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, โรคเส้นเลือดในสมองตีบ, คลอเรสเตอรอลสูง, ความดันสูง, โรคไขมันเกาะตับ, โรคไขมันเกาะไต, ไขมันในหลอดเลือดสูง, โรคตับ, ตับอักเสบ, ไตอักเสบ, โรคหอบหืด, โรคลมชัก, โรค SLE, โรคไขข้อ, โรค Bechet, โรคผิวหนังอักเสบแพ้ง่าย, โรคไขข้อ, วัยทอง, ปวดประจำเดือน, มีถุงน้ำที่เต้านม รังไข่, มีบุตรยาก, อ้วน, โรคไทยรอยด์, อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า, ต่อมลูกหมากโต, โรคเบาหวาน, เอดส์ (AIDS) หรือ HIV, โรคพุ่มพวง หรือ โรคแพ้ภูมิตัวเอง, อัมพาต อัมพฤกษ์, โรคเก๊า, โรคสะเก็ดเงิน, โรคเรื้อนกวาง, โรคภูมิแพ้, Sex เสื่อม, หย่อนสมรรถภาพทางเพศ, เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ฯลฯ) เรามีคำตอบให้คุณ ว่าต้องทำอย่างไร จึงจะสามารถอยู่กับโรคเหล่านี้ได้อย่ามีความสุข

Note:
อาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรค อาหารเสริมเพียงช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตอยู่กับโรคที่เป็นอยู่ได้อย่างมีความสุข และ มีสุขภาพแข็งแรง

.

.

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Biophotonic Scanner คืออะไร?


Biophotonic Scanner คือ เครื่องตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระ หรือ แคโรทีนอยด์ ที่ผิวหนัง โดย แคโรทีนอยด์ เป็นกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีอยู่ในพืช ผักผลไม้ ที่ร่างกายจะได้รับจากการทานเข้ามาเท่านั้น โมเลกุลของแคโรทีนอยด์ จะหมดสภาพไปเมื่อจับกับอนุมูลอิสระ และทำให้อนุมูลอิสระนั้นไม่อยู่ในสถานะ ที่จะไปทำลายเซลล์ได้ หนึ่งโมเลกุลของแคโรทีนอยด์ สามารถจับกับอนุมูลอิสระได้ 20 อนุมูลอิสระ หรือมากกว่า ดังนั้นการที่เราสามารถรู้ระดับของสารแคโรทีนอยด์ได้ ก็สามารถบอกถึงระดับโดยรวม ของสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องร่างกายได้ดัง นั้นระดับของแคโรทีนอยด์ที่สูง ก็แสดงถึงความแข็งแกร่ง ของเครือข่ายการต้านทานอนุมูลอิสระของร่างกาย
เทคโนโลยีของเครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์มาจากไหน?
เทคโนโลยีของเครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีชื่อ รามาน สเปคโตรสโครปี (Raman Spectroscopy) เกี่ยวกับการหักเหของแสง ซึ่งค้นพบโดยนักฟิสิกส์เจ้าของรางวัลโนเบล ปี ค.ศ.1930 เซอร์ ซี.วี. ราแมน ทีมค้นคว้าวิจัยจากสถาบันเลเซอร์ แผนกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยยูท่าห์ สหรัฐอเมริกานำทีมโดย ดร. เวอร์เนอร์ เกลเลอร์แมน ได้ใช้เวลากว่า 6 ปี ในการพัฒนาการค้นคว้า นำทฤษฎีของเซอร์ ซี.วี ราแมน มาสร้างเป็นเครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ สุดยอดวิทยาการในการวัดระดับ แคโรทีนอยด์ที่ผิวหนังมนุษย์ ด้วยแสงเลเซอร์พลังงานต่ำ

ค่าสารต้านอนุมูลอิสระ แคโรทีนอยด์ บอกอะไรกับเรา?
แคโรทีนอยด์เป็น สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง (Powerful Antioxidant) การวัดระดับแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนัง (Skin Carotenoid Score : SCS) ด้วยเครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ ช่วยให้ทราบระดับความเข้มข้น ของแคโรทีนอยด์ในร่างกาย เพื่อประเมินระดับสารต้านอนุมูลอิสระ ในร่างกายว่าเพียงพอในการปกป้องร่างกายจากอนุมูลอิสระหรือไม่

ร่างกายจำเป็นต้องได้รับสารต้านอนุมูลอิสระ ที่หลากหลาย เพื่อทำงานเป็นโครงข่าย ต่อสู้กับอนุมูลอิสระ เรียกว่า ระบบการต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Defense system) ซึ่งจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อร่างกายได้รับสารอาหาร ที่ช่วยเสริมการต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลาย ในปริมาณที่เพียงพอจากอาหาร และ การเสริมอาหาร

ค่าสารต้านอนุมูลอิสระที่วัดได้หมายความว่าอย่างไร?
 1. ค่าต่ำกว่า 29,000 หมายถึงค่าสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในระดับต่ำ
  • รับประทานผัก ผลไม้น้อยหรือไม่หลากหลาย
  • ต้องเผชิญกับอนุมูลอิสระ เช่น ควันบุหรี่ แสงแดด มลภาวะ ความเครียด
  • มีน้ำหนักเกินหรือไขมันส่วนเกิน
  • เสริมอาหารไม่สม่ำเสมอหรือไม่ได้เสริมอาหาร
 2. ค่าอยู่ระหว่าง 30,000 - 49,000 หมายถึงค่าสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในระดับปานกลาง
  • รับประทานผัก ผลไม้ไม่เพียงพอหรือไม่หลากหลายพอ
  • ต้องเผชิญกับอนุมูลอิสระ เช่น ควันบุหรี่ แสงแดด มลภาวะ ความเครียด
  • มีไขมันส่วนเกินในร่างกาย
  • เสริมอาหารไม่สม่ำเสมอ
 3. ค่าตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไปหมายถึงค่าสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในระดับเพียงพอ
  • รับประทานผัก ผลไม้เพียงพอ
  • หลีกเลี่ยงแหล่งอนุมูลอิสระได้ดี
  • ดูแลน้ำหนักและรูปร่างได้ดี
  • เสริมอาหารอย่างสม่ำเสมอ
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าระดับแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนัง (SCS)
 1. อาหารที่รับประทานแต่ละวัน : ผู้ที่รับประทานผัก ผลไม้ที่มีแคโรทีนอยด์สูง จะมีค่า ระดับแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนังสูง
 2. การเสริมอาหาร : ผู้ที่เสริมอาหารด้วยผลิตภัณฑ์ ที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ที่หลากหลายในปริมาณพอเหมาะอย่าง สม่ำเสมอจะมีระดับ แคโรทีนอยด์ที่ผิวหนัง. สูง
 3. ปริมาณไขมันในร่างกาย : ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือมีระดับไขมันในร่างกายมากเกินไป ในระดับอายุและเพศของ แต่ละคน มีโอกาสที่ค่าระดับแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนัง ต่ำ
 4. การดำเนินชีวิตของแต่ละคน : สภาพแวดล้อมที่มีอนุมูลอิสระสูง เช่น ควันบุหรี่, แสง แดด, ความเครียด, มลภาวะ และสารพิษ มีผลทำให้ค่าระดับแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนังลดลง
 5. ปัจจัยทางพันธุกรรม : ส่งผลต่อการดูดซึม สารอาหารและแคโรทีนอยด์ที่แตกต่าง กันของร่างกาย จึงมีผลต่อค่าระดับแคโรทีนอยด์ ที่ผิวหนังที่วัดได้
ไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ มีความจำเป็นอย่างไรต่อการดูแลสุขภาพ
ในอดีต การวัดระดับแคโรทีนอยด์ เพื่อสามารถประเมินประสิทธิภาพในการ ต่อต้านอนุมูลอิสระให้แก่ร่างกาย ทำได้ด้วยการเจาะเลือด หรือตรวจจากปัสสาวะ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง และประมาณ 14 - 21 วันจึงจะทราบผล สำหรับไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์นั้น เราสามารถวัดระดับแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนัง บริเวณฝ่ามือ รู้ผล ภายใน 3 - 5 นาที ระดับแคโรทีนอยด์ ที่วัดได้ทำให้เราประเมินได้ว่า ร่างกายได้รับสารอาหารเพื่อการปกป้อง อนุมูลอิสระเพียงพอหรือไม่ หากค่าที่วัดได้ต่ำ เราจะต้องดูแล ให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น หากค่าที่วัดได้สูง เราจะต้องดูแลให้ร่างกาย ได้รับสารอาหารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้สม่ำ เสมอเพื่อรักษาให้มีระดับแคโรทีนอยด์สูงอยู่เสมอ เพราะร่างกายเราต้องเผชิญกับอนุมูลอิสระจากมลภาวะ ควันบุหรี่ หรือแม้แต่จากภายในร่างกายเองอยู่ตลอดเวลา การมีระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายสูงๆ จะช่วยปกป้องร่างกายจากการถูกอนุมูลอิสระทำร้าย (ผลจากอนุมูลอิสระเช่น โรคหัวใจ หลอดเลือด มะเร็ง และการเสื่อมของร่างกาย)

แคโรทีนอยด์คืออะไร? สำคัญอย่างไร?
แคโรทีนอยด์ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ซึ่งพบได้ในผักและผลไม้ที่มี สีแดง เหลือง ส้ม หรือเขียวเข้ม ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องได้รับจากการรับประทานเท่านั้น มีประสิทธิภาพในการปกป้องเซลล์ร่างกาย จากการทำร้ายของอนุมูลอิสระ ที่เป็นสาเหตุของความเสื่อมของเซลล์

แคโรทีนอยด์ เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญ ต่อกระบวนการทำงาน ของระบบการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย เพราะนอกจากช่วยปกป้องเซลล์ ของร่างกาย จากอนุมูลอิสระแล้ว ยังมีหน้าที่ช่วยฟื้นฟู ในสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆเช่น วิตามิน ซี หรือวิตามินอี ให้กลับมาทำหน้าที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้เหมือนเดิม แคโรที นอยด์จึงเป็นสารอาหารสำคัญ ที่สามารถบอกถึงสถานะ ของระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้

เครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยหรือไม่? ทราบได้อย่างไร?
เครื่อง ไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์ ใช้แสงเลเซอร์สีน้ำเงินพลังงานต่ำ ในการวัดค่าแคโรทีนอยด์ที่ผิวหนัง ซึ่ง Center for Devices and Radiological Health (CDRH) ซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา และภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรีได้พิจราณาและตรวจสอบแล้วว่า แสงเลเซอร์ที่ใช้ในการวัดค่า Carotenoids นี้มีความปลอดภัยไม่ทำอันตรายต่อผิวหนัง ค่าที่วัดได้จากเครื่องสแกนเนอร์ มีความน่าเชื่อถือว่าถูกต้องแม่นยำเทียบ เท่ากับการเจาะเลือด จากการศึกษาหนึงของดร. คาร์เทน สมิธ ซึ่งผลงานได้ถูกนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับโลก เช่น The experimental
Biology 2004และผลงานได้ตีพิมพ์ลงใน วารสาร FASEB (Federation of American Societies for Experimental Biology) อีกด้วย

รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับเครื่องไบโอโฟโตนิค สแกนเนอร์


 • รางวัล Most Innovative Award ที่ American business award 2005
 • รางวัล 2005 National Innovation Award ที่ไต้หวัน
 • รางวัล Malaysia Innovative Award 2008
 • รางวัล ITEX 08 Bronze Award


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

.

.